AVG Privacyverklaring

Francoisevangerwen.nl | Psychologie praktijk Tilburg

Door gebruik te maken van de site www.francoisevangerwen.nl ga je akkoord met onderstaand privacy- en cookiebeleid. Er wordt zorgvuldig met jouw gegevens omgegaan. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Privacyverklaring

FrancoisevanGerwen | Psychologie praktijk Tilburg, kvk 17255166, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring m.b.t. activiteiten op bovengenoemde site en producten.
Contactgegevens: http://www.francoisevangerwen.nl Selenakker 37, 5047 TP Tilburg

Françoise van Gerwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Francoisevangerwen/ Psychologie praktijk Tilburg. Zij is te bereiken via top@francoisevangerwen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Frncoisevangerwen.nl/Psychologie praktijk Tilburg verwerkt persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam - Adresgegevens - E-mailadres - IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over jouw activiteiten op mijn website Gegevens worden gebruikt voor het opmaken van de nota

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder ouderlijke toestemming. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan dat niet gecontroleerd worden het is aan ouders om onlineactiviteiten van hun kinderen te volgen, om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Indien je meent dat er onbedoeld en zonder toestemming gegevens verzameld zijn dan neem je contact op via top@francoisevangerwen.nl en dan worden gegevens verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Francoisevangerwen | Psychologie praktijk Tilburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - om inhoudelijke werkzaamheden te kunnen doen en aanbieden
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Francoisevangerwen | Psychologie praktijk Tilburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Tevens wordt jouw gedrag op de website geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Psychologie praktijk Tilburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psychologie praktijk Tilburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologie praktijk Tilburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;
Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: - Voor- en achternaam - E-mailadres Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen: - Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - E-mailadres

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens (zoals bijv boekhouder/fiscalist, virtual assistent, autoresponder en webhosting) Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar top”francoisevangerwen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Francoisevangerwen| Psychologie praktijk Tilburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL certificaat: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via top@francoisevangerwen.nl

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen.
Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.